hnwlogo fisheye-view
  HOOGE DER AA 27    9712 AD GRONINGEN     TELEFOON   +31 (0)50 312 16 77


recensie

garissa_2
ISBN 978.90.75913.53.8

Garissa II -
uitgezonden
M. Koppe - gynaecoloog
374 pag. met foto's

De Somali vrouwen zijn vaak onbedaarlijk vrolijk. Maar achter die vrolijkheid schuilt ongelooflijk leed en onzichtbaar verdriet. Het schijnt een onvervreembaar geboorterecht. Wat letterlijk is gebeurd, wordt weergegeven als ware het een documentaire.

Bestellen, schrijf € 19,95 + isbn of titel + adres naar
iban nl49 ingb 0670014222

Het bestelde boek wordt dan verstuurd (herdruk tot 4 week) of u krijgt uw geld terug.