hnwlogo fisheye-view
  HOOGE DER AA 27    9712 AD GRONINGEN     TELEFOON   +31 (0)50 312 16 77
recensie

G-3
ISBN 978.90.75913.63.7Bestellen, schrijf € 19,95 + isbn of
titel
+ adres naar
iban nl49 ingb 0670014222

Het bestelde boek wordt dan
verstuurd (herdruk tot 4 week) of
u krijgt uw geld terug.


Garissa III  - bestemming
Marnix Koppe - gynaecoloog
356 pag. met foto's
            
Een tweede kans krijgen de Somali vrouwen van de Noordoost Provincie in Kenia vaak niet.
Marnix Koppe gaat als vrouwenarts ter plekke in op hun gedachtegoed, geschiedenis en
bedreiging. Een kritische benadering van de rooms-katholieke gezagsdragers, een geschiedenis over Barack Obama en een verhaal over de Maraboe, een lugubere vogel voor de plaatselijke bewoners.