hnwlogo fisheye-view
  HOOGE DER AA 27    9712 AD GRONINGEN     TELEFOON   +31 (0)50 312 16 77 herkend!
ISBN 978.90.75913.17.0
Herkend!  J.H. Lolkema
134 pag. ge´llustreerd 10-13jr.

De vrienden Kees, Karel en Anneloes gaan op vakantie. Plotseling kruisen geheimzinnig fluisterende bendeleden hun pad. Om er achter te komen wat de schurken in hun schild voeren, maken de jonge detectives heel wat spannende dagen mee.

Bestellen, schrijf € 12,95 + isbn of
titel
+ adres naar
iban nl49 ingb 0670014222

Het bestelde boek wordt dan
verstuurd (herdruk tot 4 week) of
u krijgt uw geld terug.