begin
E T N N R C R U GREFO.DFRIES.DNED.DMuz.&Lit.                   
einde

(uit:)
Elektronisch tijdschrift voor

de neerlandistiek

zaterdag 27 november 2010

Web: Liesveltbijbel van 1542 gedigitaliseerd; meer dan tien miljoen woorden door vrijwilligers uitgetypt

liesveltbijbelSinds 1 november 2010 is de transcriptie van de Liesveltbijbel van 1542 voor iedereen digitaal beschikbaar. Dat laat dr. Nicoline van der Sijs (Leiden) weten. De uitgave is binnen anderhalf jaar tot stand gebracht door een team van 55 vrijwillige medewerkers, die de tekst in zijn geheel hebben uitgetypt. De transcriptie is te vinden op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.nl) en – samen met de fotoscans van de originele rijk ge´llustreerde druk – op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelsdigitaal.nl). Het is de zevende bijbel die in kader van het Bijbeldigitaliseringsproject op het internet verschijnt. In totaal zijn er sinds de start in 2007 meer dan tien miljoen woorden uitgetypt. De uitgave van de Liesveltbijbel is geco÷rdineerd door de neerlandicus Hans Beelen, werkzaam aan de Universiteit van Oldenburg (Duitsland). Het project wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie.omslag

Behalve Nederlandse bijbelvertalingen uit de renaissance hebben de vrijwilligers vijf historische kerkboeken met psalmberijmingen en liturgische basisteksten gedigitaliseerd, waaronder de Psalmen van Petrus Dathenus (1566) en de zgn. ‘Oude Berijming’ van de Psalmen (1773), waaruit de beroemde regel ‘’t Hijgend hert, der jacht ontkomen’ afkomstig is. Deze twee berijmingen zijn eeuwenlang in de kerken gezongen.

Naar aanleiding van de digitale psalmenpublicatie is, op 1 november, het boek

' Van U komt, HEER, het loflied dat ik zing ' 

Vier eeuwen psalmen zingen in de Lage Landen gespiegeld in vijf liedbundels  van de Groningse neerlandicus Sybe Bakker verschenen bij Drukkerij Boon H.N.Werkman
(isbn 978.90.75913.64.4, winkelprijs 16,95 euro)