Heruitgave Joods leven in Groningen
Oorsprong en geschiedenis
door Bep Koster
Dit boek verscheen eind november als opvolger van de vorige uitgaven die uitgebracht zijn sinds de herinwijding van de FolkingestraatSynagoge in het jaar 1981.

De auteurs, Wout van Bekkum en Stefan van der Poel die daar ieder afzonderlijk sinds 1981 al bijzonder lezenswaardige boeken over geschreven hadden, hebben deze keer hun krachten gebundeld. Deze samenwerking heeft een nog completer beeld geschapen. Niet alleen van het Joodse leven in verleden en heden in Groningen, maar ook is het totaalbeeld ervan in een historisch verband gebracht met een heel wat breder perspectief en een veel verder verleden.

De huidige synagoge in de Folkingestraat speelt sinds 1906 een centrale rol in deze bewogen geschiedenis. Aanvankelijk als spil van de bloeiende Joodse Gemeente (destijds 650 leden) van de stad Groningen tot 1942. Daarna kwam het verval met de totale verwaarlozing in en na de oorlog met de opslagruimte voor in beslag genomen radio's, de huisvesting van een chemische wasserij en een Pinkstergemeente. En uiteindelijk een algehele leegstand. Totdat in 1971 de legendarische woorden gesproken werden: "Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat".
Toen werd er een stichting opgericht tot behoud van het ooit zo schitterende gebouw waarin het bloeiende Joodse leven met z'n wel en wee zich afspeelde en waar de Joden in Groningen zo trots op waren.
goudenbol roos
Nu zeggen we allemaal dat het een hele goede beslissing is geweest van B&W Groningen om het gebouw over te nemen en te laten restaureren. Een gedeelte werd opnieuw ingericht als sjoel voor de Joodse Gemeente en het andere deel van de grote zaal van de synagoge werd bestemd voor passend algemeen cultureel gebruik. Toch was destijds lang niet iedereen een voorstander hiervan. Inmiddels functioneert het gebouw tot volle tevredenheid van alle gebruikers, zowel op religieus als cultureel gebied. De Stichting Folkingestraat Synagoge heeft vanaf het begin een belangrijke functie vervuld bij het onderhoud van het gebouw, zowel als bij de culturele invulling ervan. Nu, sinds ongeveer een jaar of drie is het gebouw en  de zorg ervoor overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. De Stichting Folkingestraat Synagoge zorgt voor de culturele invulling. De Stichting gaat vanaf begin 2012 een belangrijke rol spelen bij de invulling van het educatieve programma.

Dit alles en nog veel meer staat uitvoerig beschreven in dit prachtige boek met de sfeervolle foto's van fotograaf Clemens Fortuin, uitgegeven door Drukkerij Boon H.N.Werkman.Donateurs van de Stichting Folkingestraat Synagoge ontvangen het boek als geschenk. Het is te koop in de synagoge voor € 7,50.
26             21 december  jaargang 25  nummer 1              JaG DaF              21 kislew  jaargang 25  nummer 1                 27