hnwlogo fisheye-view
  HOOGE DER AA 27    9712 AD GRONINGEN     TELEFOON   +31 (0)50 312 16 77

oer
Bestellen door overmaking van
14,50 euro op de bankrekening
NL54 INGB 066 99 59 812 van
Mw. F. Strijk-Braunius, vermeld  a.u.b. ISBN 978.90.75913.76.7

fsb  Feya Strijk-Braunius

Onder een Regenboog


94 pag. met 11 zw/w illustraties en 8 kleurenfoto's.

Onder een Regenboog is een selectie met haar beste gedichten uit eerder verschenen poŽziebundels.

De drie centrale thema's gaan over natuur, historie en kunst. Een aantal voorbeelden daaruit: De Knotwilg - Middeleeuws Kerkje - Vincent van Gogh - De Ploegschilders.