Westerkwartier  

                                                       Menso Alting.
   Menso Alting
                                                                                 Artikel geplaatst door G.Geersing op 13 mei 2014

  Harm Veldman uit Zuidhorn schrijft
  biografie over Menso Alting


ZUIDHORN - De Zuidhorner historicus Harm Veldman zal dinsdag 20 mei zijn nieuwe biografie over Menso Alting presenteren. Die gebeurtenis vindt plaats in het ROC Menso Alting in Groningen.
Namens het Drukkerij Boon H.N. Werkman zal K.F. Boon het fraai geÔllustreerde boek van 124 bladzijden officieel aanbieden aan de directie van de school.

Het werd, aldus historicus Veldman, de hoogste tijd dat er een Nederlandstalige levensbeschrijving van Menso Alting op de markt werd gebracht; na 1867 was dat niet meer gebeurd. Menso Alting (1541-1612) is een man die echt bij de Noord-Nederlandse geschiedenis behoort. Hij werd in een voorname familie in Eelde geboren, waar het basisonderwijs hem nog altijd eert door zijn naam aan een school te verbinden.

Voor het middelbaar onderwijs trok Menso naar Groningen waar hij de Latijnse School aan het Martinikerkhof bezocht. Hij kreeg les van de bekende rector Regnerus Praedinius. Het was deze geleerde die zijn studenten kritisch leerde kijken naar de Rooms-katholieke kerk. Toch bleef de keuze van Menso Alting voor de Reformatie nog uit. Hij studeerde verder in Munster en Keulen en stond op nominatie om pastoor te worden in het Drentse Sleen. Juist in die tijd maakte Menso zijn keuze voor de Reformatie.
Hagenprediker

Terug in Groningen deed hij daar dienst als gereformeerd predikant in het Wonderjaar 1566. Hij trad op als hagenprediker op het terrein van de Coendersborg in Helpman en later ook in de Broerkerk die toen aan de gereformeerden van Groningen was toegewezen. Na de komst van de wrede hertog Alva werd Menso Alting predikant in enkele Duitse gemeenten, waaronder Heidelberg. Zijn belangrijkste werkterrein werd de Oost-Friese havenstad Emden, waar hij van 1575 tot zijn overlijden in 1612 predikant was. Ook voerde hij regelmatig overleg met de plaatselijke overheden. Zo hield man in Emden een maandenlang godsdienstgesprek tussen doopsgezinden en gereformeerden (1578).

Ondanks zijn werk in Duitsland onderhield Menso Alting al die jaren contact met zijn familie en vrienden in geboorteland. Zo werd hij door stadhouder Willem Lodewijk in 1594 uitgenodigd om na de bevrijding van de stad Groningen voor te gaan in de officiŽle dankdienst in de Martinikerk. Daarna heeft Alting zijn beste krachten gegeven aan het opstellen van nieuwe kerkorden voor Groningen en Drenthe.

Menso Alting hield in Emden, ondanks verzet van de graaf van Oost-Friesland, consequent vast aan de gereformeerde leer zoals die door Calvijn onder woorden was gebracht. Een bijzonder gegeven is het feit dat Menso Alting ooit een Avondmaalslied (37 verzen) heeft gedicht. De bij velen onbekende tekst is opgenomen in de nu verschenen biografie. Nakomelingen van Menso Alting waren actief in Groningen, waar o.a. zijn zoon Hendrik Alting hoogleraar was aan de in 1614 gestichte Hogeschool.

Het boek is voor € 14,95 te koop bij de boekhandel en ook bij het Drukkerij Boon zelf, Hooge der Aa 27, Groningen, tel. 050-3121677.