wrr

"Ik waardeer de manier waarop u zo uitgebreid in boekvorm het wereldverbeteren tot een wetenschap probeert te maken. Ik wens u veel success met dit boek en met uw inzet om het maatschappelijk debat over een betere wereld via een filosofische onderbouwing een nieuwe impuls te geven."

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
namens deze.
De direrecteur Bestuursondersteuning en Advies,
Mw drs. J.C.W. Vlug

"De vergelijking van de mondiale problematiek met een sudoku is een interessante metafoor. Mijn beleidsterrein heeft inderdaad veel weg van een puzzel.
We moeten blijven nadenken. Zo zie ik ook de grondgedachte van uw boek en uw pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek."

Bert Koenders
Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Prof. dr. Ruut Veenhoven
“Een origineel boek met een boodschap.”

Commissaris der Koningin Hans Alders
“Het  loont voor wetenschap de moeite deze ethiek verder te onderzoeken.”

Moderne boer en buurman Rubertus Clevering
“Kritiek hebben op de landbouw, Jeroen de Koning weet wl waarover hij praat.”

Engbert Breuker dir. Adviesbureau Pentascoop:
"De vergelijking van de wereldproblematiek met een sudoku puzzel is treffend.
"

Cees Schelling oudvakbondsleider:
"
De volmaakte blauwdruk voor een betere wereld is niet te geven. Maar het kan anders..."
vorige